واقعیت قالیباف انتخابات رد صلاحیت احمدی نژاد

واقعیت: قالیباف انتخابات رد صلاحیت احمدی نژاد انتخابات 96 احمدی نژاد انتخابات مجلس انتخابات شوراها انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

نامزد جناح اصولگرا و حامیانش قصد ندارند که قدری آرام حرکت کنند و همچنان در پی ادامه سیاست های دوره انتخاباتی هستند. اگر آن سياست ها در تخريب دولت نتيجه اي داد،

حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

عبارات مهم : نگهبان

نامزد جناح اصولگرا و حامیانش قصد ندارند که قدری آرام حرکت کنند و همچنان در پی ادامه سیاست های دوره انتخاباتی هستند. اگر آن سياست ها در تخريب دولت نتيجه اي داد، بايد انتظار داشته باشند كه ادامه آن سياست ها نيز در ادامه اعلان نتايج راي گيري نيز منتج به نتيجه خواهد شد.

حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

مشكل اين است كه اصولگرايان وارد بازي صفر و يك شدند و خودشان هم اين بازي را راه انداختند. وقتي مقام معظم رهبري براي دوری از دوقطبي شدن توصيه به عدم حضور احمدي نژاد كردند، معناي روشن اين سياست آن بود كه ساير نامزدها نيز بايد از دوقطبي كردن انتخابات پرهيز كنند.

دوقطبي يعني چه؟ يعني شكست و پيروزي را در دو نقطه برابر هم و به صورت صفر و يك يا بازي با جمع جبري صفر تعريف كنيم. در حالي كه اگر انتخابات دوقطبي نباشد، نه شكست آنقدر دردناك است كه اعصاب شكست خورده را به هم بريزد، و نه پيروزي آنقدر تعيين كننده است كه جناح پيروز در پوست خود نگنجد. نه پيروز به عرش مي رود و نه شكست خورده به فرش. به اصطلاح مسابقه های بوكس مي توان گفت كه شكست خورده «ناك اوت» نمي شود، حداكثر اين است كه «ناك دان» مي شود كه مي تواند دوباره روي پاي خود بايستد و به مسابقه ادامه دهد.

نامزد جناح اصولگرا و حامیانش قصد ندارند که قدری آرام حرکت کنند و همچنان در پی ادامه سیاست های دوره انتخاباتی هستند. اگر آن سياست ها در تخريب دولت نتيجه اي داد،

ولي وقتي كه اصولگرايان به ميدان آمدند با يك تحليل نادرست كه متاثر از روانشناسي عمومي جناح تندروي آنان بود، وارد تبليغات شدند و گمان كردند كه اگر تمام كوشش خود را معطوف به ضديت با دولت كنند، جامعه را دوقطبي مي نمايند و در اين راه پيروز خواهند شد. اين تحليل به كلي نادرست بود و نادرستي آن در پايان روز جمعه ٢٩ ارديبهشت برملا شد و انتظار مي رفت كه اصولگرايان از آن درس بگيرند و فوري تغيير خط مشي دهند. ولي با وارد كردن اصطلاح راي حلال! و حتما در برابرش راي حرام و بيان بیانات نادرست راجع به انتخابات كه حتي متوجه دو مفهوم تخلف و تقلب نبودند، نشان دادند كه در فضاي دو قطبي كردن جامعه هستند.

تخلف در صورت بروز تاثيري بر نتيجه انتخابات ندارد مگر آنكه كل يك حوزه يا منطقه يا انتخابات كشور باطل شود، در حالي كه تقلب تفاوت مي كند و امكان جابه جايي آرا را دارد. آنان از تخلفات گسترده حرف مي زدند و در عين حال مي خواهند كه سه ميليون راي از يكي كم و به ديگري اضافه شود! ولي حتي يك بار هم راجع به آن چند ميليوني كه نتوانستند راي دهند يك كلمه هم سخن نگفته و هيچ نقدي را عليه تفسير شاذ از وقت راي گيري مردم ارايه نكردند. ولي مساله مهم اين است كه چند نفر معترض معدود كه در اين مورد از سوي دوستان ارزش هم حمايت نمي شوند، تاكنون حتي چند مورد از اين تخلفات به عنوان نمونه گسترده را ذكر نكرده اند تا مردم بدانند كه منظورشان چيست؟

اگر در گذشته ادعاهايي عليه انتخابات انجام مي شد فارغ از اينكه ادعاها درست يا نادرست بود، مستند به ارايه دلايل و قرايني بود كه قابل عرضه بود.

حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

در حالي كه اكنون حتي يك مورد قابل توجه هم بيان نشده هست. اتفاقا آنچه بيان شده است از طرف فرد پيروز است كه اعتقاد است آیا از صدها هزار يا حتي چند ميليون نفر راي نگرفتند.

نكته مهم اينجاست كه هيچ كدام از رسانه هاي منتسب به آنان حتي كوشش نكردند كه چند مورد از اين تخلفات را در بوق كنند و مردم هم گويي كه با يك واكنش سياسي از روي عصبانيت مواجه هستند، اصلا توجهي به آنها نمي كنند و هر كدام آنان نيز هر روز يك چيزي مي گويند. واقعيت اين است كه خودشان هم تحليل درستي از ماجرا ندارند و مدعي هستند كه كمبود تعرفه تخلف بوده هست. اول اينكه اين موارد را ناظران شوراي نگهبان ثبت مي كنند. به علاوه هر صندوق تعداد تعرفه اش با تعداد آراي داده شده است آن روشن است و همه اينها ثبت مي شود.

نامزد جناح اصولگرا و حامیانش قصد ندارند که قدری آرام حرکت کنند و همچنان در پی ادامه سیاست های دوره انتخاباتی هستند. اگر آن سياست ها در تخريب دولت نتيجه اي داد،

از سوي ديگر در اين مورد يك بار سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظر اجمالي در رد آن كرد. ممكن است برخي جاها چنين اتفاقاتي رخ دهد ولي اينها به هيچ وجه عمده و اصلي نيستند و چه بسا بيش از آنكه عليه آراي احتمال آقاي رييسي باشند، عليه آراي آقاي روحاني هستند.

به نظر مي رسد كه تعداد اندكي از آقايان اصولگرا توجه كافي ندارند كه ايراد اتهام عليه انتخابات بدون سند و مدرك كافي، مطابق قانون جرم تلقي مي شود و اين شايسته يك گروه سياسي نيست كه به جاي پرداختن به علل گزینش روش غلط انتخاباتي، دنبال بهانه هاي واهي بگردد و به موضوعاتي تشبث كند كه هيچ اعتباري ندارد.

حتی اگر شورای نگهبان در باره انتخابات نظر قطعی بدهد،خبال شکست خورده ها راحت نمی شود

طبيعي است كه امروز و فردا شوراي نگهبان نظرش را مي دهد يا تا وقت چاپ اين يادداشت نظرش را داده است و حقيقت روشن خواهد شد. اميدواريم شوراي نگهبان هر نظري مي دهد، مستندات آن را نيز جهت اطلاع عموم منتشر كند، تا خيال برخي آقايان معدود راحت شود هر چند تا وقتي با اين دست فرمان مي روند اميدي نيست كه خيال ارزش راحت شود.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: نگهبان | پيروزي | انتخابات | شکست خورده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs