واقعیت قالیباف انتخابات رد صلاحیت احمدی نژاد

واقعیت: قالیباف انتخابات رد صلاحیت احمدی نژاد انتخابات 96 احمدی نژاد انتخابات مجلس انتخابات شوراها انتخابات ریاست جمهوری

یارانه نقدی فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار و همچنین گروه‌های نشانه که مبلغی مازاد از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کنند، شب گذشته واریز شده است است.

همه یارانه گرفتند

همه یارانه گرفتند

عبارات مهم : قانون

یارانه نقدی فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار و همچنین گروه های نشانه که مبلغی مازاد از محل هدفمندی یارانه ها دریافت می کنند، شب گذشته واریز شده است است.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آینده نگری شده است که تا ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تخصیص داده شده است دارد. اگر دولت حتی تمام این منبع را جهت پرداخت یارانه نقدی خرج کند، فقط باید در طول امسال به حدود ۶۰ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند. در حالی که طبق آخرین آمار بیش از ۷۷ میلیون نفر در لیست هدفمندی یارانه ها قرار داشته و دولت ماهانه به حساب سرپرستان خانوار مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر واریز می کند.

در این شرایط نزدیک به ۱۷ میلیون نفر به طور مازاد در حال دریافت یارانه هستند و این در حالی است که پیشنهادهای دولت جهت از بین بردن یارانه بگیران و در نهایت توافقاتی که در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ انجام شد، به نتیجه ای نرسید و راهکار مشخصی جهت غربالگری یارانه بگیران وجود ندارد. حتی در کمیسیون تلفیق عنوان از بین بردن یارانه بگیران بر اساس بررسی حساب های بانکی نیز مصوب شد، ولی در صحن علنی رأی نیاورد. اصرار مجلس جهت از بین بردن یارانه سه دهک بالای درآمدی نیز اجرایی نشد و طبق آخرین بیانات نوبخت-رئیس شرکت برنامه و بودجه- ساز و کار مشخصی جهت از بین بردن این سه دهک که حدود ۲۴ میلیون نفر را در برمی گیرد، وجود ندارد.

همه یارانه گرفتند

در کنار یارانه نقدی که هر ماه به حساب یارانه بگیران واریز می شود، از سال گذشته و بر اساس قانون بودجه زیاد کردن حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام و شرکت بهزیستی نیز به مبلغ پرداختی یارانه اضافه شد. به طوری که سهم خانوارهای یک نفره از گروه های نشانه ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، چهار نفره ۳۳۷ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و زیاد تا ۳۶۵ هزار تومان مازاد بر مبلغ یارانه دریافت می کنند.

آن طور که نوبخت اعلام کرده در مجموع دولت در هر ماه حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه و مبلغ مازاد جهت گروه های نشانه هزینه می پردازد.

یارانه نقدی فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار و همچنین گروه‌های نشانه که مبلغی مازاد از محل هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کنند، شب گذشته واریز شده است است.

واژه های کلیدی: قانون | میلیون | یارانه | لایحه بودجه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | دریافت یارانه | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs